Privacyverklaring

Henskens Tent- en bootkapreparatie, gevestigd aan Meerval 30 C, 4941 SK Raamsdonksveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.henskensreparatie.nl
Meerval 30 C
4941 SK Raamsdonksveer
Tel. +31(0) 162 521 236
Mailadres: info@henskensreparatie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Henskens Tent- en bootkapreparatie verwerkt uw persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke bescherming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@henskensreparatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Henskens Tent- en bootkapreparatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen omtrent vragen of gereed melden van de reparatie of dienst
  • Uw reparatie aan u te kunnen verzenden
  • Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Henkens Tent- en bootkapreparatie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Henskens Tent- en bootkapreparatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
Persoonsgegevens en adres en telefoonnummer: zolang nodig is voor de verwerking van uw opdracht en te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Henskens Tent- en bootkapreparatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische, anonieme cookies van Google+ die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Henskens Tent- en bootkapreparatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@henskensreparatie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij zullen binnen 3 weken op uw verzoek reageren. Henskens Tent- en bootkapreparatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Henskens Tent- en bootkapreparatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@henskensreparatie.nl

× Stuur Whatsapp bericht